Vi söker samordnare och omsorgspersonal…

Aramia Omsorg är ett LSS boende som ligger utanför Skövde. Vi har två enheter, Skultorp LSS med 19 platser och Sjogerstad LSS med 11 platser. Målgruppen på Aramia Omsorg är vuxna män och kvinnor med psykiska och fysiska funktionshinder, autismspektrumtillstånd samt intellektuella funktionshinder. Vi tar också emot personer inskrivna inom rättspsykiatrisk vård. Aramia Omsorg har tillstånd för bostad med särskild service enligt LSS 9§9 servicebostad och gruppbostad.

Samordnare Skultorp LSS   Omsorgspersonal Sjogerstad LSS

Aramia Omsorg®