Aramia Omsorg har vunnit DI Gasell – Dagens Industri 2020

DI Gasell – Dagens Industri 2020 har utsett Aramia Omsorg till årets Gasell

Verksamhetschef Ann-Marie och samordnarna Jacqueline och Emma är glada över den fina utmärkelsen.

Årets gasell är en utmärkelse som innebär att vi är en av Sveriges mest framgångsrika och växande företag som skapar arbetstillfällen. Di Gasell hyllar Sveriges mest framgångsrika företag.

Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspiration, praktisk kunskap och goda förebilder. Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen i Sverige till Gasellföretag. Det har vi gjort sedan år 2000.

Gasellundersökningen rankar Sveriges mest framgångsrika företag i 21 län. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag.

Gasellkriterier

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla kriterier. Vi gör dessutom en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet vägs in.

Aramia Omsorg®