LSS-boende

Hemsidan är under bearbetning!

LSS-boenden mitt i Skaraborg

På Aramia Omsorg jobbar vi med individen i centrum och anpassar vården så långt det är möjligt till individens förutsättningar och behov. Vi har i vårt tillstånd enligt LSS 9§9, bostad med särskild service, både gruppbostad och servicebostad för personkrets 1 och 3. På Sjogerstad LSS har vi 11 lägenheter och är ett mer personalnära boende. På Skultorp LSS har vi 16 lägenheter i två hyreshus mitt i centrala Skultorp. Våra medarbetare har också erfarenhet och kompetens avseende klienter inskrivna inom rättspsykiatrisk vård och vi har ett utökat samarbete med rättspsykiatrin. Medarbetare har olika kompetenser och erfarenheter där vi i gruppen kompletterar varandra på olika sätt. Det finns undersköterskor, socialpedagoger, sjuksköterskor och behandlingsassistenter. Vårt mål att varje medarbetare ska ha en utbildning anpassad för uppdraget. Med erfarenhet har vi sett ett ökat behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser och har anställda sjuksköterskor, en på varje boende. Det för att möta klientens ökande behov av hälso- och sjukvård. Vi är ett drogfritt boende och arbetar för att alla ska kunna vistas i en drogfri miljö. Vid återfall önskar vi ett aktivt arbete för att återgå i nykterhet och drogfrihet.

Kontaktmannaskapet är en central del i vår verksamhet där vi arbetar utifrån en strukturerad vardag med rehabiliteringsarbete, ADL-träning, husmöten, aktiviteter och gemensamma måltider. Vi utgår från den enskildes behov och förutsättningar, fokuserar på färdigheter och möjligheter. Samordnar kontakter med psykiatri och andra viktiga aktörer som är nödvändiga kring den boende. Det upprättas hälso- och sjukvårdplaner, genomförandeplaner och vårdsammanfattningar till samtliga uppdragsgivare. Vi har också ett väl upprättat samarbete med rättspsykiatrin och vårdkonferenser var 14:de dag samt hembesök. Personcentrarad vård är en metod vi valt att arbeta med då den fokuserar på individbaserade bemötandet med individens behov i centrum som är en viktig del.  Med extern handledning och fokus på arbetssättet personcentrerad vård som metod utbildas och upprätthålls arbetssättet i vår verksamhet. Vi arbetar också med ett lågaffektivt bemötande, ett miljöterapeutiskt förhållningssätt med möjlighet för varje enskild individ att kunna påverka sin situation. Våra ledord är delaktighet, respekt och glädje vilket är vår målsättning och ska genomsyra vårt arbetssätt

LSS-boende och läge

LSS-boendena ligger naturnära, med Sjogerstad LSS beläget på landet där vi har stor trädgård med möjligheter till olika aktiviteter. Det är ca 1,5 km till den mindre orten Skultorp. Skultorp LSS ligger i det lilla samhället Skultorp med närhet till livsmedelsbutik, post, tandläkare, en badsjö och fina promenadstråk. Allmänna kommunikationer finns i anslutning till de båda boendena vilket gör det enkelt att ta sig inte till Skövde. Vi har två bilar vid varje boende och är behjälplig med körningar när så krävs. Det finns också cyklar att låna på våra boenden.

Boende LSS med sysselsättning och aktiviteter

Vi har personal som jobbar med en sysselsättningsgrupp för klienter. Där är syftet att skapa en känsla av sammanhang, en meningsfull vardag, känna sig behövd och lära sig nya saker. Det man får på köpet med en strukturerad vardag är en bättre sömn och dygnsrytm samt bättre psykisk & fysiskt mående.  Vi ser också att det skapar bättre förutsättningar för en drogfri vardag.

Sysselsättningsgruppens struktur är:

-En drogfri arbetsplats

-Skyddskläder och skor skall alltid användas

-Sjukanmälan och ledighet anmäls till arbetsledare

-Deltagande utifrån sina egna förutsättningar

Sysselsättningsgruppen renoverar lägenheter, arbetar i trädgården, odlar i växthuset, inköp av material mm. På eftermiddagarna planeras de olika aktiviteter som uppkommit som förslag på husmötet.

Det kan vara:

* Innebandy

* Inköpsresor

* Bowling

* Fotboll

* Paddel

* Promenader

* Pingis

* Gym

* Fiske på Hökensås

* Motionssim/äventyrsbad

 

LSS-boende boende lss
Ett av Aramia Omsorgs två LSS-boende, Sjogerstad LSS

LSS-boende och lediga lägenheter

Ni är hjärtligt välkomna att höra av er till verksamhetschef med placeringsförfrågningar eller andra frågeställningar kring placering. Kontakta Ann-Marie Samuelsson, kontakta vår verksamhetschef

Aramia Omsorg®