Samarbeten

Aramia Omsorgs OLIKA samarbetspartners

Åse Ericsons Islandshästar

Vi erbjuder nära kontakt med gårdens islandshästar, katter och hund. Vi jobbar individuellt med hästhantering, hästpromenader, djurskötsel och ridning, allt efter vilja och förmåga. Gården har både skog och fält runt sig och alla hästarna går utomhus i mindre flockar året runt. Det innebär bland annat att de får röra sig mycket och är inte rastlösa eller stressade, vilket ökar säkerheten att vistas med hästarna. Att vara med hästar som får utöva sitt naturliga beteende lär oss mycket om oss själva som människor. Hästlivet stärker kroppen och självkänslan och skapar livsglädje och en känsla av att göra något värdefullt till nytta för din vän hästen (och dig själv). Åse Ericson har haft sin gård i Falköping i över 20 år men har sysslat med häst hela sitt liv, pappa var hästtokig. Åse är i grunden fritidspedagog, utbildad vid Göteborgs universitet samt har även studerat socialpsykologi liksom Djuren och naturens påverkan på vår hälsa. Därtill är Åse utbildad ridlärare för islandshäst och Unghästtränare, har gått kurser kring ämnet tillgänglighet till häst för människor med funktionsvariationer.

Jengla Omsorg

Jengla Omsorg är vår samarbetspartner när det gäller utbildning och handledning. Jengla Omsorg är ett privat assistansbolag som har kontor i Stockholm, Malmö och Stenungsund. Jengla Omsorg har mycket hög kompetens när det gäller autism, problemskapande beteende och lågaffektivt bemötande.

Almega

Vård­företagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlems­företag med 100 000 årsanställda. Tillsammans med Vård­företagarna och Almega kan vård- och omsorgs­företagare bli säkrare arbetsgivare och ägna mer tid åt sin kärnverksamhet. Vård­företagarna hjälper till med alla personalfrågor, från anställning till uppsägning. Duktiga förhandlare och experter ger personlig och professionell rådgivning i förhandlingar, arbetsrätt, kollektivavtal, lönebildning, arbetsmiljö, jämställdhet, diskriminering, försäkringar och offentlig upphandling.

Cupola Fire

Cupola Fire är vår samarbetspartner när det gäller brandskydd! Cupola ger oss rätt förutsättningar att förebygga, upptäcka och övervaka brand- och säkerhetsrisker i sina fastigheter. Cupola Fire kan dessutom hjälpa till med utbildningar inom brandskydd och hur vi skall agera om en brand eller ett brandtillbud skulle uppstå.

Coop Kök & CAFÉ

Vi har också den 7 oktober skrivit avtal med en ny matleverantör, Coop Kök & Café Skara som nu levererar vår lunch och middag till boendet. Vi ser framemot ett bra samarbete med Coop Kök & Cafe och de har varit tillmötesgående med god kvalitet på service och utmärkt mat.
https://coopforum-skara.gastrogate.com

Aramia Omsorg®