Om oss

Aramia omsorg omtanke-delaktighet-struktur

OMTANKE DELAKTIGHET STRUKTUR

Med omtanke, delaktighet och struktur som ledord skapas förutsättningar för ökad livskvalité och autonomi.

MÅLSÄTTNING

Målet är att öka individernas självständighet inom vardagens olika livsområden, samt skapa förutsättningar för en trygg, meningsfull och aktiv tillvaro.

Det utarbetas en individuell genomförandeplan tillsammans med den boende och vårdsammanfattningar sammanställs till uppdragsgivaren kontinuerligt.

ARBETSMODELL OCH KVALITÉ

De anställda har relevanta utbildningar och lång erfarenhet av vård och omsorg. Till stöd för vårt arbete tillämpar vi kvalitetsledningssystem. Vår arbetsmodell vilar på en miljöterapeutisk grund med kognitivt förhållningssätt, det innebär:

  • Boendeträning i hemmiljö genom samtal, delaktighet, social träning, motivationsarbete och ansvarstagande i vardagen.
  • Tydlig struktur och rutiner i det egna boendet
  • Kontaktperson som ger individuellt stöd
  • Genomförandeplaner
  • Uppföljning och återkoppling. De individuella genomförandeplanerna styr av delmål som följs upp och utvärderas kontinuerligt vid behandlingskonferenser
  • Vårdsammanfattningar skickas efter önskemål till placeraren
  • Psykiatrisjuksköterska samverkar med den boendes olika hälso- och sjukvårdskontakter

KOMPETENS

Vi har specifik kompetens med undersköterskor utbildade inom psykiatri, behandlingsassistenter, omsorgspersonal, psykiatrisjuksköterska och sjuksköterska med kompetens i DBT samt kognitiv terapi.

BEHANDLING OCH REHABILITERING

Aramia Omsorg arbetar med social rehabilitering där omvårdnad och rehabiliteringsinsatser baseras på ett miljöterapeutiskt och kognitivt förhållningssätt. Vi jobbar med struktur och tydlighet, ett lågaffektivt bemötande och i övrigt enligt evidensbaserade metoder.

Aramia Omsorg®