Om oss

Aramia omsorg omtanke-delaktighet-strukturHemsidan är under bearbetning!

DELAKTIGHET-RESPEKT-GLÄGJE

Med delaktighet, respekt och glädje som ledord skapas förutsättningar för ökad livskvalité och autonomi.

MÅLSÄTTNING

Målet är att öka individernas självständighet inom vardagens olika livsområden, samt skapa förutsättningar för en trygg, meningsfull och aktiv tillvaro.

Det utarbetas en individuell genomförandeplan tillsammans med den boende och vårdsammanfattningar sammanställs till uppdragsgivaren kontinuerligt.

ARBETSMODELL OCH KVALITÉ

De anställda har relevanta utbildningar och lång erfarenhet av vård och omsorg. Till stöd för vårt arbete tillämpar vi kvalitetsledningssystem. Vår arbetsmodell vilar på en personcentrerad arbetsmetod och  det innebär:

  • Boendeträning i hemmiljö genom samtal, delaktighet, ADL-träning, motivationsarbete och ansvarstagande i vardagen.
  • Tydlig struktur och rutiner i det egna boendet
  • Kontaktperson som ger individuellt stöd
  • Genomförandeplaner
  • Uppföljning och återkoppling. De individuella genomförandeplanerna styr av delmål som följs upp och utvärderas kontinuerligt vid behandlingskonferenser
  • Vårdsammanfattningar skickas efter önskemål till placeraren
  • Psykiatrisjuksköterska samverkar med den boendes olika hälso- och sjukvårdskontakter

KOMPETENS

Vi har kompetens med undersköterskor utbildade inom psykiatri, behandlingsassistenter, socialpedagoger, psykiatrisjuksköterska och sjuksköterska med kompetens i kognitiv psykoterapi.

BEHANDLING OCH REHABILITERING

Aramia Omsorg arbetar med rehabilitering där omvårdnad och rehabiliteringsinsatser grundar sig i en personcentrerat arbetsmodell. Vi jobbar med struktur och tydlighet, ett lågaffektivt bemötande och i övrigt enligt evidensbaserade metoder.

Aramia Omsorg®