Placering

Hur går en placering enligt SOL & LSS till?

Handläggaren på den aktuella kommunen tar kontakt med Aramias verksamhetschef för överenskommelse om tid för besök. Vid besöket för vi en dialog med både brukaren och handläggaren som syftar till att ge underlag för att bedöma om Aramia Omsorg kan erbjuda rätt placering.

Aramia Omsorg®