Individuella aktiviteter för våra boende…

Våra boenden har egna aktiviteter, helt och hållet baserat på deras egna intressen och önskemål. En aktivitet som är väldigt uppskattad är gitarrlektioner där målet självklart är att kunna framföra en trevlig visa eller två.

 

Aramia Omsorg®