Sjogerstad SoL & LSS

Sjogerstad SoL & LSS – PSYKIATRIBOENDE I Lantlig miljö UTANFÖR SKÖVDE

Aramia Omsorg Sjogerstad ligger i lantlig miljö med natursköna promenadstråk. I det gamla skolhuset finns åtta lägenheter och ytterligare två lägenheter ligger som friliggande hus på gården.

Sjogerstad är ett psykiatriboende utanför Skövde för vuxna män och kvinnor (från 18-65 år) med psykisk funktionsnedsättning. Boendet är beläget i lantlig miljö utanför det mindre samhället Skultorp där det finns tillgång till livsmedelsbutik, post, tandläkare, badsjö, gym och naturen nära. Skultorp ligger 6 km från Skövde med närhet till allmänna kommunikationer. Vi jobbar utifrån en miljöterapeutisk och kognitiv grund med ett lågaffektivt bemötande. Kontaktmannaskapet är en central del i verksamheten. En strukturerad vardag med gemensamma måltider och aktiviteter. Kombinerat med rehabiliteringsarbete och ADL-träning utifrån individuella behov. Samordning av kontakter med psykiatri och andra viktiga aktörer runt den boende. Genomförandeplaner och vårdsammanfattningar till uppdragsgivare.

MÅLGRUPP:

Psykiskt funktionshindrade med psykossjukdomar, neuropsykiatriska funktionshinder, emotionellt instabilt personlighetssyndrom, självskadebeteende, lindrig utvecklingsstörning samt lättare fysisk funktionsnedsättning.

LAGRUM ENLIGT TILLSTÅND:

Bostad med särskild service enl. 7.1.2

ENHETENS FYSISKA UTFORMNING:

Aramia Omsorg Sjogerstad SOL består av sex fullt utrustade lägenheter om ca 30 kvm med ett gemensamhets- samt personalutrymme i samma hus. Det finns dessutom ytterligare två boende stugor på gården om ca 35 kvm med två rum och kök.

BEMANNING:

Utbildad personal dygnet runt, vaken natt samt psykiatrisjuksköterska dagtid.

DATUM NÄR LÄGENHET ÄR TILLGÄNGLIG:

Tre lediga lägenheter

ÖVRIGT:

Resor till sjukvård och andra viktiga aktörer ordnas av boendet. Lägenheterna är grundmöblerade.

ADRESS;
Aramia Omsorg Sjogerstad
Sjogerstad skola
541 93 SKÖVDE
TELEFON BOENDE
0500-42 30 70

SAMORDNARE

Ylva Cederborg
ylva@aramia.se
073-502 67 04

Aramia Omsorg®