boende lss placering

1 inlägg

Placering

Hur går en placering enligt LSS till? Handläggaren på den aktuella kommunen tar kontakt med Aramia Omsorgs verksamhetschef för överenskommelse om tid för besök. Vid besöket för vi en dialog […]