genomförandeplan lss

3 inlägg

Genomförandeplan LSS? Vi har koll…

Varje boende har en genomförandeplan som beskriver hur en insats skall genomföras. Genomförandeplanen bygger på respekt för den boendes självbestämmande och integritet. Utgångspunkten när det gäller genomförandeplan och LSS styrs av vilka instaser som den boende har fått beviljat i sitt beslut. Genomförandeplanen utformas i samråd med den boende eller dennes anhörige eller närstående. En genomförandeplan skall förvaras säkert och utom räckhåll för obehöriga.

Placeringsförfrågan Mer info om Skultorp LSS Mer info om Sjogerstad LSS

LSS-boende

Hemsidan är under bearbetning! LSS-boenden mitt i Skaraborg På Aramia Omsorg jobbar vi med individen […]

Aramia omsorg Skultorp LSS

Skultorp LSS

Aramia Omsorg, Skultorp LSS  Hemsidan är under bearbetning! Aramia Omsorg med LSS-boenden som ligger utanför […]

Aramia omsorg Sjogerstad

Sjogerstad LSS

Aramia Omsorg, Sjogerstad LSS    Hemsidan är under bearbetning! Aramia Omsorg Sjogerstad LSS ligger i […]