genomförandeplan lss

3 inlägg

Genomförandeplan LSS? Vi har koll…

Varje boende har en genomförandeplan som beskriver hur en insats skall genomföras. Genomförandeplanen bygger på respekt för den boendes självbestämmande och integritet. Utgångspunkten när det gäller genomförandeplan och LSS styrs av vilka instaser som den boende har fått beviljat i sitt beslut. Genomförandeplanen utformas i samråd med den boende eller dennes anhörige eller närstående. En genomförandeplan skall förvaras säkert och utom räckhåll för obehöriga.

Placeringsförfrågan Mer info om Skultorp LSS Mer info om Sjogerstad LSS

LSS-boende

LSS-boende med kunnig personal och moderna, fungerande lägenheter För att kunna driva ett LSS-boende och för att kunna erbjuda brukarna ett bra boendealternativ krävs det struktur, kompetens och en stabil […]

Aramia omsorg Skultorp LSS

Skultorp LSS

Aramia Omsorg Skultorp LSS – Västra götalands mysigaste lss-boende Aramia Omsorg är ett LSS boende som ligger utanför Skövde. Vi har två enheter, Skultorp LSS med 18 platser och Sjogerstad […]

Aramia omsorg Sjogerstad

Sjogerstad LSS

Sjogerstad LSS – PSYKIATRIBOENDE I Lantlig miljö, STRAX UTANFÖR SKÖVDE Aramia Omsorg Sjogerstad LSS ligger i lantlig miljö med natursköna promenadstråk. I det gamla skolhuset finns sju lägenheter och ytterligare […]