individuella genomförandeplaner

1 inlägg

Aramia använder individuella genomförandeplaner

Alla människor är unika och därför har vi på Aramia Omsorg insett fördelarna med att varje individ, inom våra boenden, har en helt egen genomförandeplan. Genomförandeplanen är ett ”levande dokument” där allt kring ”hyresgästen” finns noterat och tydliga instruktioner, för personalen, om hur man skall bemöta hyresgästen.

Om oss

Hemsidan är under bearbetning! DELAKTIGHET-RESPEKT-GLÄGJE Med delaktighet, respekt och glädje som ledord skapas förutsättningar för […]