miljöterapeutiskt förhållningssätt

1 inlägg

Om oss

OMTANKE DELAKTIGHET STRUKTUR Med omtanke, delaktighet och struktur som ledord skapas förutsättningar för ökad livskvalité och autonomi. MÅLSÄTTNING Målet är att öka individernas självständighet inom vardagens olika livsområden, samt skapa […]