Almega, grundkurs i arbetsrätt…

Nu vet vi mycket mer om arbetsrätten!

Alla våra samordnare och vår verksamhetschef chef har gått en utbildning, grundkurs arbetsrätt, på Almega! Alla klarade kursen galant och erhöll ett snyggt diplom. Första delen av utbildningen innehöll följande ”utbildningsblock”;

  • Förhandling och Medbestämmandelagen (MBL)
  • Kollektivavtal
  • Arbetsbrist
  • LAS-frågor

    Andra delen innehöll följande;

  • Rekrytering
  • Diskriminering
  • Ledighetslagarna
  • LAS-frågor

Aramia Omsorg®