Information Aramia Omsorg avseende Coronavirus, covid-19

Aramia Omsorg följer noga situationen med Coronaviruset i Sverige och har vidtagit en rad åtgärder med anledning av läget. Folkhälsomyndigheten lät meddela den 10 mars att man ser tecken på samhällsspridning i delar av Sverige och man höjde samtidigt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Därmed måste vi som arbetsgivare agera.
Då vi arbetar inom vård och omsorg är det extra viktigt att försöka begränsa smittspridningen bland medarbetare, boende och kunder. Vi har också i våra verksamheter boende som tillhör riskgruppen och är därmed särskilt utsatt vid smitta. Läget innebär att det är viktigt att var och en med luftvägssymtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Följ Folkhälsomyndigheten för mer information.

Mot bakgrund av detta har vi nu beslutat att införa restriktioner i verksamheten avseende besök i boendet, resor, möten och utbildningar under följande två månader. Nya utvärderingar sker kontinuerligt utifrån Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Vill du som utomstående person besöka vår verksamhet, kontakta samordnare eller verksamhetschef för information.

Aramia Omsorg tar situationen på största allvar. Vi följer noggrant de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten går ut med för att säkerställa att vi minimerar riskerna för våra kunder, klienter och medarbetare.
Ledningsgruppen kommer regelbundet träffas för att bevaka läget och ändringar i Folkhälsomyndighetens råd. Vi kommer att skicka ut löpande information via Aramia Omsorgs Intranät.

Vid frågor kontakta gärna,
Ann-Marie Samuelsson
Verksamhetschef Aramia Omsorg

Aramia Omsorg®