Arbetsgivardag med Svenskt Näringsliv

Idag hade vi en mycket givande utbildning med Svenskt Näringsliv med bra föreläsningar. Under trevliga former gavs möjlighet att nätverka och fylla på kunskapsbanken! Viktig information om kollektivavtalad tjänstepension, en löneförmån som blir allt viktigare, med en försäkringskonsult från Finfa.

Framtidens omställning med Trygghetsrådet och till sist en information om hur man som chef hanterar ärenden vid misskötsel, med rådgivare från Teknikföretagen. Dagen avslutades med en mycket god lunch.

Aramia Omsorg®