Brandutbildning för all personal på Aramia…

Här om dagen genomförde vi en brandutbildning för all personal som arbetar på Aramia Omsorg. Det är jätteviktigt att alla vet vad de skall göra om olyckan skulle vara framme. En brand som kan släckas snabbt och på rätt sätt behöver inte ställa till med så stor skada. Utbildningen var uppdelad på ett teoretiskt pass och ett praktiskt pass där alla fick prova att släcka en brand.

brandövning hos aramia

Efter utbildningen fick alla som deltagit och klarat av utbildningen ett bevis på sin kunskap i form av ett diplom. Vi tackar Truckeriet som ledde utbildningen, nu känner vi oss tryggare.

Aramia Omsorg®