Arbetsgivardag i Lidköping – väldigt intressant…

Här om dagen deltog tre av Aramia Omsorgs tjänstemän på Arbetsgivardagen, som denna gång arrangerades i Lidköping. Väldigt intressant och många saker att förhålla sig till. Några av ämnena som belystes var droger på arbetsplatsen, arbetsbrist, kollektivavtalad pension & försäkring – ”Avtalat”. Andra frågor som kom upp var ”Uppmärkning anställda Fora”, Rehabiliteringsstöd Afa Försäkring samt Avtalat.se – Checklistor. Arbetsgivardagen återkommer till våren med nya värdefulla teman.

Aramia Omsorg®