Aramia Omsorg börjar med ”Appva” – Digital signering

APPVA ÄR Framtaget för verksamheter med ambition

Medication and Care Support System (MCSS) är framtaget för verksamheter med ambition och vilja att producera god och säker omsorg, följa lagrum och direktiv och ge sina medarbetare ett kraftfullt verktyg att klara detta samt mäta resultatet objektivt i realtid. Från och med idag, onsdagen den 6:e oktober 2021, kommer Aramia Omsorg att använda detta digitala verktyg för att kvalitetssäkra all hantering av digital signering och delegering.

Vi har utbildat oss i programvaran / appen under den senaste veckan så att samtlig personal skall känna sig bekväma med att använda Appva. Vi är helt övertygade att Appva kommer att hjälpa oss att bli ännu lite bättre…

200 miljoner SIGNERINGAR

MCSS är Sveriges första system för digital signering inom omsorg. MCSS började användas redan 2012 och har sedan dess utvecklats tillsammans med användarna till att idag omfatta bland annat HSL/SoL-insatser och kalenderhändelser inom särskilda boende, hemsjukvård och gruppboende. Sedan start har mer än 200 miljoner signeringar gjorts i MCSS.

 

Aramia Omsorg®