Handledning – Ett bra sätt att kvalitetssäkra verksamheten…

Utbildaren Kent är en mycket erfaren sjuksköterska med hög kompetens inom psykatrin. Kent är den som håller i personalens handledning. Vi på Aramia Omsorg har handledning var fjärde vecka. Under dessa handledningar diskuterar vi om de olika boenden som vi har och hur vi ska fortsätta arbeta för att bli ännu lite bättre och för att sträva efter så bra resultat som möjligt.

handledning

Aramia Omsorg®