Lagrumsutbildningar på Aramia Omsorg…

Personal på Aramia Omsorg har genomgått utbildning kring de olika lagrummen som vi arbetar inom. Utbildaren Kent är en mycket erfaren sjuksköterska med hög kompetens inom psykiatrin och dessutom en driven verksamhetsutvecklare. Han har utbildat och informerat personal inom kommunens verksamheter under en lång tid och nu fick även vi på Aramia Omsorg oss en rejäl kompetenshöjning.

Aramia Omsorg®