Grundläggande brandskyddsutbildning och D-HLR för personalgruppen på Aramia Omsorg

Den 14-15 maj var Aramia Omsorgs personalgrupp på ny utbildning avseende grundläggande brandskydd och släckningsarbete samt D-HLR. Vi har som mål att hålla utbildning vartannat år. Även denna gång med Truckeriet i Skövde som var oss behjälpliga med en bra instruktör där vi tillsammans fick uppdatera oss i släckning av brand och öva hjärt- lungräddning på docka. Viktigt är att kunna momenten när det är skarpt läge.

 

Aramia Omsorg®