Härlig promenad med boende vid Silverfallet…

Silverfallet erbjuder inte bara en mycket vacker natur utan också en väldigt spännande historia med många lämningar. Skaraborgs största alunbruk låg under 1800-talet här vid Karlsfors. Efter nedläggningen av alunbruket ersattes detta med kalkbränning. Runt om i hela området runt Silverfallet finns spår efter brytning av alunskiffer och kalksten, och du kan se lämningar som till exempel rödfyrhögar och kalkugnar. Våra boende uppskattade denna lilla utflykt väldigt mycket.

Aramia Omsorg®