Skövde Näringslivsgala 2019 – Det goda exemplet…

Aramia Omsorg vinner priset ”Det goda exemplet” 2019

Året 2019 vinner Aramia Omsorg priset för’’ Det goda exemplet” nominerad av Samordningsförbundet Östra Skaraborg. Det ”goda exemplet” blev Aramia Omsorg som driver boenden inom psykiatrin. Emanuel Güner fick ta emot priset och underströk vikten av att företag tar ansvar för att ge alla en chans även om de står långt från arbetsmarknaden.

Emanuel säger – Alla kan göra goda saker för personer i arbetslivet, man kan skapa en plats. Det gäller att hitta balansen även om det är svårt ekonomiskt så går det att hitta lösningar, menade han.

Skövde nyheter:
”Aramia omsorg erbjuder inte bara bra psykiatriboende i fina miljöer. De har även ett stort socialt engagemang för människor som står en bit från arbetsmarknaden och arbetar med deras möjligheter till personlig utveckling.”.

Läs / Se mer på;
https://livestream.com/accounts/17629489/events/8850583
https://skovde.se/naringsliv-och-arbete/Nyheter-Naringsliv–Etablering/priserna-pa-galan/

Aramia Omsorg®