Personal i Stockholm för MCSS-utbildning…

Personal på Aramia har spenderat en heldag i Stockholm för att vidareutbilda sig i signeringssystemet MCSS. MCSS är en förkortning av Medication and Care Support System. Detta är Sveriges mest använda tjänst för digital signering av HSL- och SoL-insatser för privata och kommunala verksamheter.

Utbildningsdagen i Stockholm har gett personalen på Aramia Omsorg en djupare inblick och förståelse i signeringssystemet för vidare utveckling som ska framföras till resterande personal.

Aramia Omsorg®