Solnavet

1 inlägg

Solnavet – Fritidsaktiviteter för vuxna med NPF…

De, av våra boende, som så önskar åker till Rosenhagas träffpunkt och hälsocafé ”Solnavet”! Solnavet är en fritidsverksamhet för alla vuxna som bor i Skövde kommun. Syftet med verksamheten är […]