Tandvård – Utbildningsinsats av tandhygienist

Personalgruppen på Aramia Omsorg har genomfört en utbildning där tandhygienisten Elisabeth Söder lärde oss vad vi skall vara uppmärksamma på när det gäller våra klienters tandhygien. Det är ju vi, personalen på Aramia Omsorg, som på bästa sätt skall stötta våra klienter. Vi gick även igenom vilka rättigheter våra klienter har och hur vi på bästa sätt kan stötta dem utifrån deras behov och svårigheter. Vi fick även en genomgång av de risker som kan uppkomma vid en bristfällig munhälsa och hur vi i personalen skall och bör agera i dessa situationer.

Nödvändig tandvård är ett begrepp som används och där omfattas vi av N3 som står för nödvändig tandvård för ”LSS med beslutade insatser”

Aramia Omsorg®